KAWRUH BOSO JOWO
KAWRUH TEMBUNG
 • ENTAR
 • GUGON TUHON
 • KEROTO BOSO
 • KURO BOSO
 • PANYONDRO
 • PARIBASAN
 • PLUTAN
 • SANDI
 • SANEPO
 • SAROJO
 • YOGASWARA
  ARAN
 • ANAK KEWAN
 • GODHONG
 • ISI
 • JENENG KEWAN LANANG LAN WADON
 • KEMBANG
 • PANGGONAN
 • PENTIL
 • TALI
 • WEKTU
 • WILANGAN
 • WIT
 • WOH
  PENANGGALAN
 • CANDRA SENGKALA
 • DINA PASARAN
 • PRANATA MANGSA
 • TAHUN
 • WUKU
  PARAMASASTRA
  KAMUS BOSO JOWO